Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật 

 

chinh sach

 

Nếu có những thay đổi về tài liệu trong chính sách hoặc cách Chicagopowercalculator.com sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo rõ ràng trước khi thực hiện chúng. Chicagopowercalculator.com khuyến khích bạn xem chính sách này theo định kỳ để được thông báo về cách chúng tôi bảo mật thông tin cá nhân của bạn.

Tại Chicagopowercalculator.com, thông tin cá nhân được xem là một vấn đề nghiêm túc! Vui lòng đọc Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân dưới đây để hiểu rõ hơn về chính sách của chúng tôi đối với việc thu thập, sử dụng và xử lý thông tin cá nhân.

Phạm vi áp dụng

– Nội dung của Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân bao hàm cách Chicagopowercalculator.com xử lý những thông tin cá nhân đã thu thập hoặc tiếp nhận được.

– “Thông tin cá nhân” nghĩa là những thông tin nhằm nhận biết cá nhân của bạn như tên, địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại và những thông tin khác không có sẵn trong đại chúng. Chính sách này chỉ áp dụng cho các hoạt động của Chicagopowercalculator.com và những người quản lý. Những trang web hoặc dịch vụ khác nối kết từ/ đến trang web này sẽ có những chính sách riêng của họ mà bạn có thể xem bằng việc kích hoạt vào những đường truyền tương ứng (nếu có).

Thu thập thông tin cá nhân của bạn

–  Chicagopowercalculator.com thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nhà, cơ quan hoặc số điện thoại, kinh nghiệm làm việc và những thông tin khác như dữ liệu liên quan đến lý lịch trích ngang và đơn xin việc. Một khi bạn đã đăng ký vào Chicagopowercalculator.com, bạn không còn xa lạ đối với chúng tôi nữa.

– Chicagopowercalculator.com theo dõi những mục mà người sử dụng có vào xem trong phạm vi của Chicagopowercalculator.com nhằm xác định mục nào là thông dụng nhất. Chúng tôi cũng sử dụng những dữ liệu này để điều chỉnh nội dung cho phù hợp và quảng bá đến người sử dụng nào có quan tâm đến một lĩnh vực cụ thể nào đó.

– Chicagopowercalculator.com sử dụng những thông tin thu thập được cho các mục đích chung sau : điều chỉnh quảng cáo và nội dung bạn xem, liên lạc với bạn.

– Nếu bạn tạo một tài khoản tại Chicagopowercalculator.com, bạn đồng thời đang đăng ký vào Chicagopowercalculator.com và mở một tài khoản. Tất cả những thông tin đăng ký bạn cung cấp sẽ được chúng tôi lưu trữ  trong hồ sơ cá nhân của bạn.

Sử dụng thông tin cá nhân của bạn

– Chicagopowercalculator.com không bán, không cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với người khác hay bên thứ ba không rõ nguồn gốc trừ khi nhằm mục đích cung cấp cho bạn những sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu. Chỉ với điều kiện bạn đã cho phép, hoặc chỉ trong các trường hợp dưới đây:

– Khi bạn nộp đơn dự tuyển qua trang web của chúng tôi, lý lịch trích ngang trong tài khoản của bạn và bất kỳ thông tin khác mà bạn đã cung cấp trong quá trình dự tuyển sẽ luôn ở trạng thái sẵn sàng chờ chúng tôi xử lý.

– Chúng tôi có thể giữ một bản sao lý lịch trích ngang của bạn trong hồ sơ hoặc cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo sẽ tuân thủ những luật lệ liên quan đến vấn đề bảo mật thông tin cá nhân nhưng Chicagopowercalculator.com không chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ bên thứ ba nào giữ hay sử dụng hồ sơ của bạn. Bạn có thể rút hồ sơ ra khỏi cơ sở dữ liệu chung bất kỳ lúc nào và vẫn có thể nộp đơn dự tuyển trực tuyến cho công việc mà bạn quan tâm.

– Chúng tôi theo dõi các thủ tục pháp lý trong luật và sẽ thiết lập hoặc thực hiện quyền pháp lý của chúng tôi hoặc bảo vệ chúng tôi trước những khiếu nại về mặt pháp lý.

– Chúng tôi tin vào việc chia sẻ thông tin nhằm kiểm tra, ngăn ngừa hoặc có hành động kịp thời trước những hoạt động phi pháp, những sự gian lận nghi vấn, những tình huống hứa hẹn sự đe dọa đến an toàn thể chất của bất cứ người nào, những vi phạm các điều khoản của Chicagopowercalculator.com về sử dụng thông tin cá nhân hoặc khi được luật pháp yêu cầu.

Kiểm soát thông tin cá nhân của bạn

– Chicagopowercalculator.com cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn khác nhau về mức độ sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể vào tài khoản của bạn để xem/ hiệu chỉnh thông tin hoặc những quan tâm của bạn bất cứ lúc nào.

– Bạn sẽ được yêu cầu đề rõ những nhu cầu của bạn khi đăng nhập vào một tài khoản, nhờ đó Chicagopowercalculator.com có thể kết nối những quan tâm của bạn với một dịch vụ cụ thể nào đó. Cách bảo vệ an toàn này sẽ ngăn người khác không thể chọn sử dụng và kiểm soát thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn không có mộtt tài khoản, bạn có thể tạo ngay bây giờ, chỉ cần kích chuột vào đây.

– Bạn có thể xóa lý lịch trích ngang của bạn bất kỳ lúc nào.

 Độ an toàn của thông tin cá nhân

– Chúng tôi có thể chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho đối tác (các nhà cung cấp dịch vụ) đang hỗ trợ chúng tôi trong việc quản lý các trang web của Chicagopowercalculator.com. Những đối tác này được ràng buộc bởi một hợp đồng để đảm bảo việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn.

– Người sử dụng Chicagopowercalculator.com cũng được yêu cầu phải tôn trọng điều khoản an toàn này khi đăng nhập vào trang web của chúng tôi. Chicagopowercalculator.com yêu cầu bạn khi tạo một tài khoản,chỉ được cung cấp những thông tin phục vụ cho mục đích xin việc mà thôi. Một khi thông tin cung cấp được xem là không vì mục đích xin việc, tài khoản của bạn sẽ  tự động bị xóa đi.